تصاویر کاور آلبوم های قدیمی

دوستانی که در گرد آوری این تصاویر ارزشمند با وب سایت همکاری داشته اند : آقای کامران بگلو ، آقای صفدر وزیری ، آقای حسن شاهسوند و آقای جمشید زارعی

تشکر ویژه از همه ی این دوستان

 

ترتیب تصاویر این بخش اتفاقی است .

برای مطلع شدن از علت مغایرت آدرس درج شده بر روی تصاویر با آدرس فعلی وب سایت ، لطفا بخش توضیحات را بخوانید .

 

پاسخ دهید