ارتباط با شهرام قادری

فیس بوک :

——————————————————————————————————

وب سایت شخصی شهرام قادری :

www.shahram-ghaderi.com

——————————————————————————————————-

ایمیل آدرس ها :

shahram_badakhsh@yahoo.com

shahramghaderimusic@gmail.com

پاسخ دهید